Historie ZOD Potěhy

Podle zákona č.69/49 Sb. došlo 27.9.1950 k přeměně Zemědělského strojního družstva Potěhy na Jednotné zemědělské družstvo v Potěhách. V roce 1960 se s tímto družstvem sloučilo Jednotné zemědělské družstvo v Bratčicích a v Drobovicích. V roce 1966 došlo ke sloučení s JZD Horky a v roce 1975 ke sloučení s JZD Tupadly. K poslednímu sloučení došlo v roce 1976 a to s JZD Žleby.

Na Valné hromadě konané dne 19.12.1992 byl přijat transformační projekt.

V dubnu roku 1993 byl do Obchodního rejstříku zapsán současný název Zemědělské obchodní družstvo Potěhy.

 

Současnost

Zemědělské družstvo Potěhy hospodaří na východním okraji okresu Kutná Hora. Sousedí s Krajem Vysočina a s Krajem Pardubice.

K 31.12.2016 mělo družstvo 432 členů. Družstvo v současné době zaměstnává 92 svých členů a 3 nečleny.

Celková obhospodařovaná výměra činí 3 119 ha zemědělské půdy, z toho je 3 100 orné půdy. Družstvo provozuje rostlinnou a živočišnou výrobu. jediným nezemědělským provozem, které družstvo provozuje, je středisko rehabilitace.

Copyright (c) ZOD Potěhy 2016. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com