Zemědělské obchodní
družstvo Potěhy

Potěhy 187
285 63 Potěhy

info@zod-potehy.cz

tel.: 327 371 403

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Hlava Josef, CSc. tel: 605 228 700  j.hlava@zod-potehy.cz
 - předseda představenstva a ředitel družstva    
Ronovská Marie tel: 605 228 701 m.ronovska@zod-potehy.cz
 - místopředsedkyně představenstva, vedoucí ekonomického úseku    
Komberec Václav tel: 605 228 712  v.komberec@zod-potehy.cz
 - vedoucí úseku RV    
Ing. Wagner Eduard tel: 605 228 704  e.wagner@zod-potehy.cz
 - vedoucí úseku ŽV    
Ing. Semrád Oldřich tel: 732 669 546 o.semrad@zod-potehy.cz
 - vedoucí střediska opravárenství a služeb    
Copyright (c) ZOD Potěhy 2016. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com